de Lutherse kerk

(deel van de Protestantse Gemeente Amersfoort)

herbergt de pioniersplek

'de Amersfoortse Zwaan'.


Een bijzonder initiatief:

OPEN: ruimdenkend in geloofszaken en open-minded naar de maatschappij

CULTUREEL: verbonden met muziek, beeldende kunst en de liturgische traditie

DICHTBIJ: kleinschalig en hartje stad en... de LUTHERSE KERK kerkt op zaterdag!


Lutherse Kerk Amersfoort

Actie Kerkbalans 2017
 Onze kerk is een plaats om op kracht te komen door stilte te ervaren, naar het woord van God te luisteren, te bidden, te zingen en naar muziek te luisteren of schoonheid te ervaren, Belangrijk is ook aandacht te hebben voor elkaar en de wereld om ons heen.
Om dit alles mogelijk te maken is er de inzet van de predikant en een geweldige groep trouwe en enthousiaste vrijwilligers. Maar ook wordt er graag gerekend op uw inzet, bijvoorbeeld door het geven van een financiële bijdrage. Hoe u dit laatste kunt doen leest u in de brief over de actie 'Kerkbalans 2017', het e-mailbericht van de Protestantse Gemeente Amersfoort of onder de knop 'Helpen?' op deze website. De 'Amersfoortse Zwaan' dankt u alvast hartelijk.

Vanaf 4 maart in de Amersfoortse Zwaan: A Home Away from Home

tentoonstelling over nieuwe ontwerpen voor huisvesting asielzoekers


De instroom van asielzoekers in Nederland was nog nooit zo hoog als in 2015. Dat stelde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor een enorme opgave. Asielzoekerscentra (AZC) raakten overvol, waardoor het COA genoodzaakt was om asielzoekers op te vangen in allerlei noodopvangplaatsen. Ook stagneerde de doorstroming van asielzoekers met vergunning naar een eigen woning binnen een gemeente, omdat ook gemeentes onvoldoende huisvesting beschikbaar hadden/hebben.

Het COA nam samen met Rijksbouwmeester Floris Alkemade het initiatief voor de open oproep ‘A Home away from Home’. De kern van de prijsvraag was het ontwikkelen van flexibele huisvestingsoplossingen waarmee COA beter kan inspelen op de onvoorspelbare instroom van asielzoekers en hen een tijdelijk, veilig, sober, sociaal en goed passend thuis kan bieden: A Home away from Home. Dit initiatief deed een groot appèl op ontwerpkracht en innovatie. De ontwerpen moeten een aanwinst zijn voor de omgeving. In ruimtelijk èn sociaal opzicht. Zowel professionele ontwerpers als studenten reageerden en stuurden via 'Nederlandwordtanders', platform voor ruimtelijke vernieuwing, niet minder dan 366 ontwerpen in.De zes winnende ontwerpen zijn bijeengebracht in de expositie die in de maand maart te zien is in de Lutherse Kerk.


De Amersfoortse Zwaan heeft er een aantrekkelijk programma bij gemaakt om de bouwkundige, beleidsmatige en psychologische aspecten van A Home Away from Home te bespreken.

  • Op zaterdag 4 maart (16-17 uur) houdt de projectleider van de prijsvraag: Rutger Oolbekkink een inleiding, samen met Arjan de Nooijer, architect van een van de winnende ontwerpen: 'een dak onder de zon'.

  • Op zaterdag 11 maart (16-17 uur) belicht Fleur Imming, wethouder van Wonen en Welzijn in Amersfoort de beleidsaspecten aan deze huisvesting voor vluchtelingen en andere urgente groepen. Hoe gaat Amersfoort daarmee om?
  • Op dinsdag 14 maart (18-20 uur) is er een gesprek rondom de emotionele betekenis van een huis en een thuis. Wat is er nodig om je in een nieuwe omgeving thuis te voelen? We eten met elkaar en sluiten de avond af met een avondgebed. Graag voor deze avond opgeven i.v.m. de maaltijd: amersfoortsezwaan@gmail.com.                                                                                                                                                        

 

 

 


Laat u uitnodigen door het luiden van de klok (http://youtu.be/P6EEa2LG7TA )
Loop binnen voor  inspiratie en verrassende ontmoetingen!
Iedereen is welkom, u hoeft geen lid te zijn, er zijn geen voorwaarden, er wordt geen entree geheven.

Op zaterdag is de kerk open tussen 11 en 17 uur. Zie voor  alle  activiteiten  AGENDA van de veelkeurige zaterdagmiddag.

 

Volg ons ook op Facebook!

Als u de pagina 'leuk vindt' (klik op de button 'like' hieronder) dan krijgt u automatisch de uitnodigingen van alle bijeenkomsten en bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws.